Озеро Соленое

    Вечер неслышно стекает
  с веток, темнеет трава…
  Озеро в блестках мерцает…
  В небе – простор, синева…
  Родина!

  В. Зензин

  Озеро Соленое
  Озеро Соленое
  Озеро Соленое
  Озеро Соленое
  Озеро Соленое
  Озеро Соленое

  Литература